Standaardnetten (P)

Standaardnetten - 5000 x 2000 mm Ø5 / 75 / 75 mm                                                 P-262-A

Specificaties

 

Diameter:

Maaswijdte:

Lengte:

Breedte:

Gewicht:

Gewicht per pak:

Netto opp.:

 

Ø5 mm

75 x 75 mm

5000 mm

2000 mm

41,43 kg

30 st = 1243 kg

10 m2

Op stock - Per Stuk verkrijgbaar

Betonnet dia 5 75-75-1.jpg
Betonnet - P-262-A - dia5-75/75
Standaardnetten - 5000 x 2000 mm Ø5 / 150 / 150 mm                                             P-130-A

Specificaties

 

Diameter:

Maaswijdte:

Lengte:

Breedte:

Gewicht:

Gewicht per pak:

Netto opp.:

 

Ø5 mm

150 x 150 mm

5000 mm

2000 mm

20,17 kg

50 st = 1009 kg

10 m2

Betonnet - P-130-A - dia 5

Op stock - Per Stuk verkrijgbaar

Standaardnetten - 5000 x 2000 mm Ø6 / 150 / 150 mm                                             P-188-A

Specificaties

 

Diameter:

Maaswijdte:

Lengte:

Breedte:

Gewicht:

Gewicht per pak:

Netto opp.:

 

Ø6 mm

150 x 150 mm

5000 mm

2000 mm

29,08 kg

50 st = 1454 kg

10 m2

Betonnet dia 6
Betonnet - P-188-A dia 6

Op stock - Per Stuk verkrijgbaar

Standaardnetten - 5000 x 2000 mm Ø8 / 150 / 150 mm                                             P-335-A

Specificaties

 

Diameter:

Maaswijdte:

Lengte:

Breedte:

Gewicht:

Gewicht per pak:

Netto opp.:

 

Ø8 mm

150 x 150 mm

5000 mm

2000 mm

51,75 kg

30 st = 1553 kg

10 m2

Betonnet dia 8
Betonnet - P-335-A dia 8

Op stock - Per Stuk verkrijgbaar

Standaardnetten - 5000 x 2000 mm Ø10 / 150 / 150 mm                                           P-524-A

Specificaties

 

Diameter:

Maaswijdte:

Lengte:

Breedte:

Gewicht:

Gewicht per pak:

Netto opp.:

 

Ø10 mm

150 x 150 mm

5000 mm

2000 mm

80,83 kg

20 st = 1617 kg

10 m2

Betonnet dia 10
Betonnet - P-524-A -  dia 10

Op stock - Per Stuk verkrijgbaar

Standaardnetten - 5000 x 2000 mm Ø12 / 150 / 150 mm                                           P-754-A

Specificaties

 

Diameter:

Maaswijdte:

Lengte:

Breedte:

Gewicht:

Gewicht per pak:

Netto opp.:

 

Ø12 mm

150 x 150 mm

5000 mm

2000 mm

116,33 kg

10 st = 1163 kg

10 m2

Betonnet dia 12
Betonnet - P-754-A -  dia 12

Op stock - Per Stuk verkrijgbaar

Standaardnetten  - 5000 x 2000 mm Ø6 / 100 / 100 mm                                            P-283-A

Specificaties

 

Diameter:

Maaswijdte:

Lengte:

Breedte:

Gewicht:

Gewicht per pak:

Netto opp.:

 

Ø6 mm

100 x 100 mm

5000 mm

2000 mm

45,25 kg

30 st = 1356 kg

10 m2

Op stock - Per Stuk verkrijgbaar

betonnet dia6 - dia8 -  100-100.jpg
P-283-A - dia6-100.jpg
Standaardnetten  - 5000 x 2000 mm Ø8 / 100 / 100 mm                                            P-503-A

Specificaties

 

Diameter:

Maaswijdte:

Lengte:

Breedte:

Gewicht:

Gewicht per pak:

Netto opp.:

 

Ø8 mm

100 x 100 mm

5000 mm

2000 mm

80,51 kg

20 st = 1610 kg

10 m2

Op stock - Per Stuk verkrijgbaar

betonnet dia6 - dia8 -  100-100.jpg
P-503-A - dia8-100.jpg